Моля, подавайте сигнали на номер: 0896577779

Днес България

Винаги навреме

Днес България > Blog > Бургас > Бургас получава достъп до 1 милиард

Бургас получава достъп до 1 милиард

Десетте най-големи общини ще имат достъп до над 1 млрд. лв. за подобряване на средата на живот по новата програма „Развитие на регионите 2021 – 2027 г.“ (ПРР). Средствата са заделени в Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ и са планирани за следващите 7 години. От общото финансиране 850 млн. лв. са осигурени от Европейския фонд за регионално развитие, а 199 млн. лв. – с национално съфинансиране, съобщиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

Може да прочетете повече за нашата нова рубрика "10 гастрономически минути с Мая"  тук.

10-те големи общини, определени за основни центрове на растеж, са Видин, Плевен, Русе, Велико Търново, Варна, Бургас, Стара Загора, Пловдив, Столична община и Благоевград. Те са обединени в 4 градски клъстера, между които е разпределено общото финансиране.

Парите в отделните клъстери ще се разпределят на състезателен принцип, като по-активните общини ще могат да усвоят и по-голям дял от бюджета. Общините ще могат да разработват и съвместни проекти, за да постигнат по-значими резултати за съответната територия.

За да получат финансиране по програмата, включените в проектите мерки трябва да бъдат предвидени в плановете за интегрирано развитие на общините, а разработени при спазване на подхода „отдолу-нагоре“.

Проектите за пътна инфраструктура, образование, здравеопазване, социална политика и култура трябва да съответстват на картите за нуждите в сектора, изготвени от съответните държавни органи и те да се отразени в плановете за интегрирано развитие.

Ресурсът за всеки от клъстерите е достатъчен да покрие редица дейности, насочени към подобряване на градското развитие. Важно условие е всяко предложение да получи и подкрепата на гражданите след обществено обсъждане.

Проектите могат да са за инвестиции за насърчаване на икономическата активност в съответния регион: инфраструктура за бизнес и предприемачество, вкл. изграждане на сгради, бизнес и индустриални паркове, инфраструктура за иновации и развитие на малки и средни предприятия..

Остава допусто за финансиране санирането на сградния фонд. По линия на енергийната ефективност на жилищни и обществени сгради могат да се изграждат системи за отопление и климатизация, интегрирани инсталации за възобновяема енергия на място, оборудване за съхранение на енергията, конструктивно укрепване на имоти, където е необходимо.

Ще се финансират и нови зарядни станции за електромобили.

Пътищата от I, II и III клас от републиканската пътна мрежа, но извън TEN-T мрежата, също могат да бъдат рехабилитирани или ремонтирани, както и да бъдат приложени мерки за пътна безопасност. Условие за получаване на финансиране за тази мярка е да се докаже нуждата от социално включване и икономическо развитие на общината.

И през новия програмен период ще се финансират проекти за изграждане на зелена градска инфраструктура и повишаване на сигурността в обществените пространства – обществени зони за отдих и зелени площи, зелена инфраструктура за сгради и междублокови пространства, повишаване на сигурността, подобряване на готовността за реакция при инциденти, обновяване на квартали или специфични територии с неблагоприятни социално-икономически характеристики.

Ще се финансират също изграждане на детски градини и др. проекти за образователна инфраструктура.

В новата Програма „Развитие на регионите“ продължава подкрепата за здравна и социална инфраструктура. Проектите за оборудване за предоставяне на интегрирани здравно-социални и социални услуги в общността за уязвими групи, възрастни хора, хора с увреждания или деца, вкл. детски ясли, остават допустими за финансиране.

Приоритетно ще се подпомагат мерки с пряк принос към прилагането на дейности от Плана за действие за изпълнението на Стратегията на ЕС за Дунавския регион. Те трябва да са насочени към: подобряване на регионалната трансгранична инфраструктура и достъпа до селските райони чрез изграждане и подобряване на II и III клас пътища; насърчаване на туризма, развитие на „Интелигентна дестинация „Дунав“; опазване на културното наследство; утвърждаване на концепцията за зелена инфраструктура на ЕС.

Споделете тази новина
0 0 votes
рейтинг
абонирай се
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x