Моля, подавайте сигнали на номер: 0896577779

Днес България

Винаги навреме

Днес България > Blog > Бургас > Журналистът -PR Янчо Николов: Защо е необходим спешен регулатор за медиите в България

Журналистът -PR Янчо Николов: Защо е необходим спешен регулатор за медиите в България

Във времена на технологичен напредък и глобализация, медиите играят все по-важна роля в обществения живот. Те са основен източник на информация, формират общественото мнение и могат да имат значително влияние върху политическия и икономическия процес.

Може да прочетете повече за нашата нова рубрика "10 гастрономически минути с Мая"  тук.

В България обаче медийната среда е силно фрагментирана и неефективна. Има голям брой медийни организации, които се конкурират за ограничена аудитория. Това води до засилена политизация на медиите, разпространение на фалшиви новини и намаляване на доверието в тях.

Една от основните причини за тези проблеми е липсата на регулация на медиите. В България няма специален орган, който да отговаря за регулирането на медийната дейност.

В момента тази задача е възложена на Съвета за електронни медии (СЕМ), който е орган на изпълнителната власт.

СЕМ има редица правомощия, включително правомощия да издава разрешителни за излъчване на радио и телевизия, да следи за спазването на закона и да налага санкции. Въпреки това, СЕМ е критикуван за това, че не е достатъчно ефективен в регулирането на медиите.

Липсата на регулатор на медиите води до редица негативни последствия. Сред тях са:

Засилване на политизацията на медиите: В условията на липса на регулация медиите са по-склонни да се поддават на политически влияния. Това може да доведе до разпространение на пропаганда и дезинформация.

Разпространение на фалшиви новини: В условията на липса на регулация медиите са по-склонни да разпространяват фалшиви новини. Това може да има сериозни последствия за общественото мнение и за вземането на политически решения.

Намаляване на доверието в медиите: В условията на липса на регулация доверието в медиите намалява. Това се дължи на факта, че хората не са сигурни дали информацията, която получават от медиите, е вярна.

В отговор на тези проблеми, в България се обсъжда необходимостта от създаване на специален орган за регулиране на медиите. Този орган би трябвало да бъде независим от изпълнителната власт и да има широк спектър от правомощия, включително правомощия да:

Издава разрешителни за излъчване на радио и телевизия на лица, които са тясно специализирани в областта -журналисти, пиари.

Следи за спазването на закона от страна на медиите.

Налага санкции на медиите, които нарушават закона.

Създаването на специален регулатор на медиите би допринесло за подобряване на медийната среда в България. То би ограничило политизацията на медиите, разпространението на фалшиви новини и намаляването на доверието в медиите.

Предимства на спешното създаване на регулатор на медиите в България

Съществуват редица предимства на спешното създаване на регулатор на медиите в България.

Чрез него ще ограничи политизацията на медиите: Регулаторът ще може да вземе мерки срещу медиите, които разпространяват пропаганда и дезинформация. Ще ограничи разпространението на фалшиви новини. Регулаторът ще може да изисква от медиите да проверяват информацията, която разпространяват, както и ще увеличи доверието в медиите: Регулаторът ще гарантира, че медиите предоставят достоверна информация.

От изключително значение е да се въведе строг контрол на хората работещи в медиите.

Защо е важно да се въведе изискване за журналистическо и пиар образование за заемане на позиции на журналист и пиар?

В допълнение към създаването на специален регулатор на медиите, в България е важно да се въведе изискване за журналистическо образование за заемане на позиция на журналист. Същото се отнася и за специалността пиар.

Това би гарантирало, че журналистите и пиарите имат необходимите познания и умения, за да предоставят достоверна информация на гражданите.

В момента в България няма изискване за журналистическо образование, както и това за пиар, за заемане на позициите. Това означава, че всеки може да започне работа като журналист и пиар, без да има никакви познания или умения в тази област. Нечувано и отвратително! Нещо, което обезсмисля 5 години учене по едната и 5 години по другата специалности.

Не може да започнеш да работиш фармацевт, ако си с фелшерско образование, както и да си отвориш аптека. Не може да започнеш да практикуваш лекарска професия с пациенти, ако си завършил ветеринарна медицина. Същото трябва да се отнася за професиите журналист и пиар, които са с особена специфика.

Това грозно и гнусно явление е особено разпространено в малките и провинциалните медии, където липсва конкуренция за работни места. В тези медии често се назначават хора, които нямат никакво отношение към журналистиката, но са приятели или роднини на собствениците.

Липсата на необходимото образование трябва да е критерий номер едно при отхвърляне на подобни кандидатури в медийните среди.

За оцеляването на малките медии – регулатор и договори с общините

За оцеляването на малките медии в България е необходимо държавата да предприеме редица мерки, включително да задължи общините по местоназначение да сключват договори с тях. Това е мнението на редица експерти в областта на медиите, които коментират актуалната ситуация в сектора.

Според журналистът Янчо Николов, в момента в България има много малки медии, които са с ниски финансови възможности и трудно се справят с конкуренцията от страна на големите медийни групи. За да могат да оцелеят, те се нуждаят от подкрепа от държавата и общините.

Един от начините за тази подкрепа е да се задължат общините да сключват договори с малките медии за предоставяне на информация. Това би осигурило на малките медии редовен приход и би им позволило да подобрят качеството на своята работа.

„Договорите между общините и малките медии трябва да бъдат прозрачни и да се основават на определени критерии“, коментира журналистът Янчо Николов.

„Тези критерии трябва да гарантират, че договорите ще бъдат сключени с медии, които предоставят качествена информация и са в интерес на местната общност.“

Друг начин за подкрепа на малките медии е да се създаде регулатор, който да ограничи създаването на такива от лица без медийно образование, както и да следи работещите в тях да са тясно специализирани с професии журналисти и пиари.

„Регулаторът трябва да гарантира, че малките медии отговарят на определени стандарти за качество“, коментира още Николов.

„Това ще помогне да се предотврати създаването на медии, които разпространяват дезинформация или пропаганда.“

Експертът смята, че комбинацията от тези мерки може да помогне за оцеляването на малките медии в България и да гарантира, че местната общност ще има достъп до качествена информация.

Споделете тази новина
0 0 votes
рейтинг
абонирай се
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x