Моля, подавайте сигнали на този номер: 0896577779

Днес България

Винаги навреме

Нов държавен дълг в размер на 2,25 млрд. евро пусна Министерството на финансите на международните пазари. Облигациите са в евро като дългът е пласиран в два транша, пише Труд.

Всъщност това са най-високите лихвени проценти по български суверенен дълг на международните пазари от близо 10 години насам.

Първият транш е със срочност 7 г., обем от 1,5 млрд. евро и лихвен купон 4,125%. Вторият транш е със срочност 12 г., обем от 0,75 млрд. евро и лихвен купон 4,625%. Заедно с отстъпката от цената доходността на 7-годишните книжа е 4,346%, а на 12-годишнит е 4,823%.

За сравнение на последния аукцион от 9 май за пласиране на дълг на вътрешния пазар доходността беше 1,33%. Оттогава обаче ситуацията на пазара значително се промени в резултат на вдиганията на лихвите от Федералния резерв на САЩ и Европейската централна банка.

Новата емисия е част от Средносрочната глобална програма за емитиране на дълг на международните капиталови пазари, като до достигане на лимита на Програмата остават 2,1 млрд. евро. Дълговата операция е в рамките на определения максимален размер от 10,3 млрд. лв. на новия дълг, който може да бъде поет през 2022 г., заложен в актуализацията на бюджета за 2022 г.

До момента на емисията, привлеченото дългово финансиране за тази година е в размер на 1,8 млрд. лв. и е реализирано чрез пласиране на държавни ценни книжа (ДЦК) на вътрешния пазар в периода март–май 2022 г. Отчитайки обема на емитираните еврооблигации, общият размер на държавния дълг ще достигне 34,5 млрд. лв., което представлява 22,9 % от прогнозния БВП за 2022 г. До края на 2022 г. Министерството на финансите не планира друго излизане на външните капиталови пазари.

Ясно изразената тенденция през втората половина на 2022 г. в Европейския съюз и в световен мащаб за ускоряване на инфлацията, водеща до затягане на паричната политика от централните банки на най-големите икономики, и неблагоприятните перспективи за забавяне или спад на икономическата активност, са сред основните фактори, определящи текущото състояние на международните финансовите пазари, на които беше реализирана трансакцията, коментират от Министерството на финансите (МФ).

В предстоящите месеци цената и достъпът до дългово финансиране ще представляват все по-голямо предизвикателство пред държавите, емитиращи дълг, с оглед на продължаващата геополитическа несигурност, високата инфлация и политиката на Европейската централна банка и Федералния резерв за продължаващо увеличение на основните лихвени проценти, допълват от МФ.

Реализираната емисия е един от инструментите за финансиране на бюджета, който МФ използва, придържайки се към основната цел на дълговото управление – финансиране на планирания дефицит за тази година по консолидираната фискална програма от 6,2 млрд. лв. (4,1% от БВП), осигуряване на необходимите средства за рефинансиране на дълга в обращение и обезпечаване на законово регламентираните нива на фискалния резерв. 

След приключването на дълговата операция министърът на финансите Росица Велкова коментира:

„В изпълнение на приетия от Народното събрание бюджет за настоящата година, служебното правителство е длъжно да осигури необходимата ликвидност за обезпечаване на заложените в бюджета разходи, които по план надвишават планираните данъчни постъпления. Резултатът, който постигнахме като емитент, отразява тенденциите на международните пазари за поскъпване на паричния ресурс в условията на глобална икономическа и политическа несигурност“.

Споделете тази новина във фейсбук
0 0 votes
рейтинг
абонирай се
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x