Моля, подавайте сигнали на номер: 0896577779

Днес България

Винаги навреме

Днес България > Blog > Спорт > Министър Василев размаха пръст на БФС: Или бюджет, или взимам лиценза!

Министър Василев размаха пръст на БФС: Или бюджет, или взимам лиценза!

Министърът на Младежта и спорта Радостин Василев е изпратил официални писмо до Българския футболен съюз, с което уведомява централата, че трябва да предостави до 25 май отчет за изпълнение на 4-годишната програма, финансов отчет за предходната година и приет бюджет за текущата година, както и актуализация, ако има такава.

Може да прочетете повече за нашата нова рубрика "10 гастрономически минути с Мая"  тук.

В противен случай министърът предупреди, че ще бъде принуден да предприеме действия по чл. 24, ал. 2. Във въпросният член и алинея се казва, че Министърът на младежта и спорта или оправомощено от него длъжностно лице с мотивирана заповед отнема спортния лиценз, когато спортната федерация е представила неверни данни или документи с невярно съдържание, които са послужили като основание за издаване на спортния лиценз. Както е известно Изпълкомът на БФС свика общо събрание за 20 май, но Търговският регистър не прие вписването му заради пропуски при свикването на Изпълкома.

„Днес изпратих официално писмо до Българския футболен съюз, с което ги уведомих, че трябва да предоставят в срок до 25.05.2022 г. всички документи съгласно чл. 30, ал. 2 от Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС), а именно – отчет за изпълнение на 4-годишната програма, финансов отчет за предходната година и приет бюджет за текущата година, както и актуализация по чл. 30, ал. 1 от ЗФВС, ако има такава.
В писмо с изх. № 1-5-85 от 24.03.2022 г. БФС представи пред ММС бюджет за 2022 г., одобрен с решение на Изпълнителния комитет на Сдружение „Български футболен съюз“ с Протокол №3 от 01.03.2022 г., който не е приет от Общото събрание (Конгрес) на централата, съгласно чл. 36, ал. 1, т. 10 от Устава на БФС и чл. 25, ал. 1, т. 9 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
В тази връзка изисках Българският футболен съюз да представи в деловодството на Министерството на младежта и спорта приет от Общото събрание бюджет на БФС за 2022 г. на хартиен и електронен носител в срок до 25 май.
В противен случай ще бъда принуден да предприема действия по чл. 24, ал. 2 от Закона за физическото възпитание и спорта.“, написа Василев във Фейсбук.

Споделете тази новина
0 0 votes
рейтинг
абонирай се
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x