Моля, подавайте сигнали на номер: 0896577779
09.12.2023

Днес България

Винаги навреме

Днес България > Blog > Икономика > Създават регистър на лицата, лишени от управленски права

Създават регистър на лицата, лишени от управленски права

Промени в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел предвиждат създаването на Регистър на лицата, лишени от управленски права. Това съобщи БНТ.

Регистърът ще се води от Агенцията по вписванията. Той ще сдържа електронна база данни на обстоятелствата, вписани по силата на закон, относно физическите лица, лишени от права да бъдат управители или членове на съвет на директорите, на надзорен или на управителен съвет.

При наличието на тази платформа Агенцията по вписванията ще може да предоставя и получава чрез европейската платформа на търговските регистри (BRIS), информация за лицата, лишени от права да осъществяват функцията на управител или директор на търговски дружества.

Предвижда се в регистъра да се вписват лица:

– Обявени в несъстоятелност.

– Които са били управители, членове на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните 2 г., предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори.

– На които е наложено наказание лишаване от право да упражняват търговска дейност или друга подобна санкция.

– Които са били управители, членове на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.

Регистърът на лицата, лишени от управленски права няма да е публичен. Достъп до информацията в него ще имат по служебен път съдилищата, прокуратурата и др. органи, определени със закон.

Споделете тази новина
0 0 votes
рейтинг
абонирай се
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x