Моля, подавайте сигнали на номер: 0896577779

Днес България

Винаги навреме

Днес България > Blog > България > Тежък срив в образованието

Тежък срив в образованието

Одитът на Сметната палата на България, проведен за периода от 1 януари 2019 г. до 30 юни 2023 г., показва, че действията на Министерството на образованието и науката не са достатъчно ефективни за постигане на качествено училищно образование. Според одита, осигуряването на качествено училищно образование остава сериозно предизвикателство, като удовлетвореността на всички засегнати страни е критична. Образователните резултати по български език и математика се влошават на всеки следващ образователен етап.

Може да прочетете повече за нашата нова рубрика "10 гастрономически минути с Мая"  тук.

Сметната палата е предоставила на министъра на образованието и науката 21 препоръки и 7 подпрепоръки, включително неотложни действия за приемане на държавен образователен стандарт за управление на качеството на институциите, разработване на методология за обвързване на финансовото подпомагане на училищата с качеството на образованието и провеждане на тематични анализи за ефективността на учебните програми. Тези препоръки трябва да бъдат изпълнени до края на 2025 г.

Промени в училищните програми

Данни от Сметната палата показват, че значителен процент от родителите (90%), учениците във втори гимназиален етап (70%), анкетираните директори на училища (63%) и запитаните декани на факултети и ръководители на други структурни звена във висшите учебни заведения (80%) настояват за промени в съдържанието и обема на училищната подготовка и учебните програми.

Разлики в качеството на образованието

Одитът разкрива, че качеството на училищното образование варира значително в различните региони на България. Въпреки постигнатите цели за намаляване дела на неграмотните и преждевременно напусналите образователната система на национално ниво, тези цели са били постигнати с известно закъснение.

Тези изводи подчертават необходимостта от значителни реформи и подобрения в българската образователна система, за да се осигури качествено и равнопоставено образование за всички ученици в страната.

Споделете тази новина
0 0 votes
рейтинг
абонирай се
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x