Моля, подавайте сигнали на номер: 0896577779

Днес България

Винаги навреме

Днес България > Blog >

бежанска криза

Семинар на местните и регионалните власти на тема „Готовност за извънредни ситуации – поуки и бъдещи стратегии“ под егидата на...