Моля, подавайте сигнали на номер: 0896577779
23.06.2024

Днес България

Винаги навреме

Днес България > Blog >

предприиятия

Министерският съвет прие разпореждане за установяване и внасяне в полза на държавата на отчисления от печалбата за финансовата 2022 г....