Моля, подавайте сигнали на номер: 0896577779

Днес България

Винаги навреме

Днес България > Blog >

проектобюджет

При абсолютно мнозинство на отминалата сесия на ОбС Сунгурларе, съветниците в местнияпарламент приеха така направеното предложение за бюджет от администрацията...

ПОКАНА ЗА Публично обсъждане на проектобюджет за 2023 година на Община Созопол УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, Кметът на Община Созопол г-н Тихомир...