Моля, подавайте сигнали на номер: 0896577779

Днес България

Винаги навреме

Днес България > Blog >

Прокуратура Бургас

И.Ф. Главен прокурор Борислав Сарафов награди районния прокурор на Бургас за проявен висок професионализъм и образцово изпълнение на служебните задължения...