Моля, подавайте сигнали на номер: 0896577779

Днес България

Винаги навреме

Днес България > Blog >

саниране

Със Заповед № РД-02-14-1246/20.12.2022 г. на зам.-министъра на регионалното развитие и благоустройството са утвърдени Насоките за кандидатстване за процедура чрез...